Website promotional applet process

   
   

The subject invention includes a host site which is accessed by a participant directly or through a hyperlink from a sponsor site. The host site includes an application which is activated to run a promotional applet on the participant's computer. The promotional applet creates a graphical user interface (GUI) which is used to play a promotional game which requires the participant to browse through a plurality of sponsor sites in order to find and match a number of indicia embedded therein. Once a participant has matched enough indicia to satisfy a winning criteria, the participant is awarded a prize.

De onderworpen uitvinding omvat een gastheerplaats die door een deelnemer direct of door een hyperlink van een sponsorplaats wordt betreden. De gastheerplaats omvat een toepassing die wordt geactiveerd om een promotieapplet op de computer van de deelnemer in werking te stellen. Promotieapplet leidt tot een grafisch gebruikersinterface (GUI) wat wordt gebruikt om een promotiespel te spelen dat de deelnemer een meerderheid van sponsorplaatsen vereist doorbladeren om een aantal daarin ingebedde indicia te vinden en aan te passen. Zodra een deelnemer genoeg indicia heeft aangepast om het winnen aan criteria te voldoen, wordt de deelnemer toegekend een prijs.

 
Web www.patentalert.com

< Electro-mechanical transducer suitable for tactile display and article conveyance

< Toy box capable of emitting pre-recorded messages

> Kit for making rubbings

> Game system and information storage medium

~ 00116