Valve timing control system for internal combustion engine

   
   

A valve timing control system includes a driving plate, a lever provided to a camshaft, a radial slot formed in the driving plate, an intermediate rotator arranged rotatable with respect to the driving plate and the camshaft and having a spiral slot, and a link having a base end pivotally coupled to the lever and a front end arranged swingably and including a ball engaged with the spiral slot and a block member engaged with the radial slot. The ball has a center of engagement located on a swinging axis of the front end of the link, producing no moment.

Een de controlesysteem van de kleptiming omvat een drijfplaat, een hefboom die met een nokkenas wordt verzekerd, een radiale gevormde groef in de drijfplaat, een midden geschikt rotator draaibaar met betrekking tot de drijfplaat en de nokkenas en het hebben van een spiraalvormige groef, en een verbinding die een basiseind heeft dat van groot belang aan de hefboom en een voor swingably geschikt eind en met inbegrip van een bal bezet met de spiraalvormige groef en een bloklid bezet wordt gekoppeld met de radiale groef. De bal heeft een centrum van overeenkomst dat op een slingerende as van het vooreind van de verbinding wordt gevestigd, die geen ogenblik veroorzaakt.

 
Web www.patentalert.com

< Lash adjuster with locking balls deactivation

< Method and apparatus for actuating a cam phaser

> Valve timing control for marine engine

> Valve timing control apparatus for internal combustion engine

~ 00112