An instrument of process calibrator includes a housing, a traceable, controllable calibration source in the housing, the calibration source including memory for storing identifying information about the calibration source, a data connector coupled to the calibration source, a removable hand held computer preferably a PDA, attached to the housing, and connected to the data connector, the computer including user input means for receiving a control input user for controlling the calibration source, and output means, preferably graphical output means for displaying the identifying information and calibration results to the user.

Een instrument van proceskalibermeter omvat een huisvesting, een traceable, controleerbare kaliberbepalingsbron in de huisvesting, de kaliberbepalingsbron met inbegrip van geheugen voor het opslaan van identificerende informatie over de kaliberbepalingsbron, een gegevensschakelaar die aan de kaliberbepalingsbron bij voorkeur wordt gekoppeld, een verwijderbare hand gehouden computer een PDA, in bijlage aan de huisvesting, en verbonden met de gegevensschakelaar, betekent de computer met inbegrip van gebruikersinput voor het ontvangen van een controleinput gebruiker voor het controleren van de kaliberbepalingsbron, en output middelen, bij voorkeur grafische output middelen om de identificerende informatie en kaliberbepalingsresultaten aan de gebruiker te tonen.

 
Web www.patentalert.com

< PDA instrument/process calibrator

< PDA instrument/process calibrator

> Web-enabled medication dispenser

> Portable digital assistant

~ 00076