Techniques for trading satellite communication resources include a net work operations controller 80 for receiving an offer and analyzing bids in response to the offer. The network operations controller at least partially revises a downlink schedule of resources in response to the winning bid. A satellite 10 receives information from the network operations controller 80 and configures a switch 50 in the satellite, as well as the downlink schedule, in order to enable data communications through the satellite by the winning bidder.

De technieken voor de middelen van de handel satellietcommunicatie omvatten een netto controlemechanisme 80 van het werkverrichtingen voor het ontvangen van een aanbieding en het analyseren van bod in antwoord op de aanbieding. Het controlemechanisme van netwerkverrichtingen herziet minstens gedeeltelijk een neerstraalverbindingsprogramma van middelen in antwoord op het het winnen bod. Een satelliet 10 ontvangt informatie van controlemechanisme 80 van netwerkverrichtingen en vormt een schakelaar 50 in de satelliet, evenals het neerstraalverbindingsprogramma om gegevensmededelingen door de satelliet toe te laten door de winnende bieder.

 
Web www.patentalert.com

< Communication satellite resource trading techniques

< Communication satellite resource trading techniques

> Internet-based subscriber profile management of a communications system

> Recording apparatus, recording medium, playback apparatus, recording method and playback method

~ 00076