Hybrid tea rose plant name `Jasper Crane`

   
   

A new and distinct variety of rose plant of the hybrid tea class, characterized by its continuous production of brilliant red well-formed blooms on long straight stems, its vigorous upright habit of growth, its excellent branching, its large open flowers and its intense rose fragrance.

Een nieuwe en verschillende verscheidenheid van roze installatie van de hybride theeklasse, die door zich zijn ononderbroken productie van briljante rode goed gevormde bloei op lange rechte stammen, zijn krachtige rechte gewoonte van de groei, zijn het uitstekende vertakken, zijn grote open bloemen en zijn intense roze geur wordt gekenmerkt.

 
Web www.patentalert.com

< Geranium plant named `Duecorona`

< Miniature rose plant named `POULhi011`

> Shrub rose plant named `KORravreli`

> Sutera plant named `Sutharis`

~ 00169