Multiple channel optical assembly and method of manufacture

   
   

A collimator array is disclosed that carries forward its alignment characteristics to optical devices that incorporate it. Little, if any active alignment need be performed in the manufacturing of such optical devices, such as switching arrays and optical add/drop arrays that employ a plurality of such collimator arrays in each device. The collimator array includes a fiber array having a plurality of regularly spaced optical fibers such that an output axis of each optical fiber has a predetermined spatial position and orientation with respect to a reference edge of the fiber array. The collimator array also includes an array of lenses separated from the fiber array by an air gap and aligned with the fiber array at an alignment position. The aligned position is such that collimated light exiting each lens has a predetermined position and direction with respect to the reference edge of the fiber array.

Een collimatorserie wordt onthuld die zijn groeperingskenmerken aan optische apparaten voortzet die het opnemen. Weinig, als om het even welke actieve groepering in de productie van dergelijke optische apparaten moet worden uitgevoerd, zoals omschakelingsseries en optisch voeg/laat vallen series toe die een meerderheid van dergelijke collimatorseries in elk apparaat aanwenden. De collimatorserie omvat een vezelserie die een meerderheid van regelmatig uit elkaar geplaatste optische vezels heeft dusdanig dat een outputas van elke optische vezel een vooraf bepaalde ruimtepositie en een richtlijn met betrekking tot een verwijzingsrand van de vezelserie heeft. De collimatorserie omvat ook een serie van lenzen die van de vezelserie door een luchthiaat worden gescheiden en die op de vezelserie bij een groeperingspositie worden gericht. De gerichte positie is dusdanig dat het gecollimeerde licht dat elke lens weggaat een vooraf bepaalde positie en een richting met betrekking tot de verwijzingsrand van de vezelserie heeft.

 
Web www.patentalert.com

< Semiconductor memory device

< Semiconductor memory system with a data copying function and a data copy method for the same

> Structure for connecting non-radiative dielectric waveguide and metal waveguide, millimeter wave transmitting/receiving module and millimeter wave transmitter/receiver

> Method of producing a pre-alloyed stabilized zirconia powder

~ 00169