RF coil apparatus and magnetic resonance imaging apparatus

   
   

A magnetic resonance imaging apparatus is provided for collecting magnetic resonance signals while applying a static magnetic field, a gradient magnetic field and an RF magnetic field to a subject to be imaged, and producing an image based on the magnetic resonance signals, the apparatus comprising: an RF coil for conducting at least one of the application of the RF magnetic field and reception of the magnetic resonance signals, in which RF coil, ratios of the electric currents flowing through a plurality of coil elements connected in parallel are adjusted by adjusting device.

Een magnetic resonance imagingsapparaat wordt verstrekt voor het verzamelen van magnetische resonantiesignalen terwijl imaged het toepassen van een statisch magnetisch gebied, een gradiënt magnetisch veld en een magnetisch veld van rf op een onderwerp om te zijn, en het veroorzaken van een beeld dat op de magnetische resonantiesignalen wordt gebaseerd, de apparaten bestaand uit: een rol van rf voor het leiden van minstens één van de toepassing van het magnetische veld van rf en ontvangst van de magnetische resonantiesignalen, waarin de rol van rf, verhoudingen van de elektrische stromen die door een meerderheid van rolelementen tegelijkertijd parallel vloeien verbond wordt aangepast door het aanpassen apparaat.

 
Web www.patentalert.com

< Method for determining concentration; a dialyser

< Compound ultrasound imaging method

> Three-dimensional system for abdominal aortic aneurysm evaluation

> Multi-channel optical coupler for spinning catheter

~ 00169