Method of operating a hearing aid and hearing-aid arrangement or hearing aid

   
   

For the automatic choice of a hearing program, a hearing aid (1) detects whether it is located in the immediate vicinity of an external transmitter (10, 10'). The transmitter (10, 10') generates a transmitter-specific signal so that an assignment of different transmitters can be made. In addition, in the case of the hearing aid (1), the current time of day and the day of the week can also influence the choice of the active hearing program.

Voor de automatische keus van een hoorzittingsprogramma, ontdekt een gehoorapparaat (1) of het in de directe nabijheid van een externe zender wordt gevestigd (10..10 '). De zender (10..10 ') produceert een zender-specifiek signaal zodat een taak van verschillende zenders kan worden gemaakt. Bovendien in het geval van gehoorapparaat (1), kunnen de huidige tijd van dag en de dag van de week de keus van het actieve hoorzittingsprogramma ook beïnvloeden.

 
Web www.patentalert.com

< System for using a local wireless network to control a device within range of the network

< Hearing aid including an integrated circuit

> Method for operating a hearing aid or hearing aid system, and a hearing aid and hearing aid system

> Time controlled hearing aid

~ 00169