Heat dissipation for electronic enclosures

   
   

An electronics enclosure is provided. The enclosure includes a cylindrical body, one or more modular card cages adapted to receive one or more electronic circuit cards. The one or more modular card cages including an outer frame member in direct physical and thermal contact with an inner wall of the cylindrical body, an inner frame member, one or more support members coupled between the outer frame member and the inner frame member, and a plurality of electronic device retainers adapted to couple to the modular card cage and hold each of the one or more electronic circuit cards in direct physical and thermal contact with one of the one or more support members. The support members provide an isolated heat dissipation path for heat, produced by each of the one or more electronic circuit cards, to be removed from the enclosure.

Een elektronikabijlage wordt verstrekt. De bijlage omvat een cilindrisch lichaam, één of meerdere modulaire kaartkooien die worden aangepast om één of meerdere elektronische kringskaarten te ontvangen. De één of meerdere modulaire kaartkooien met inbegrip van een buitenkaderlid in direct fysiek en thermisch contact met een binnenmuur van het cilindrische lichaam, een binnenkaderlid, één of meer steunen leden die tussen het buitenkaderlid en het binnenkaderlid worden gekoppeld, en een meerderheid van elektronische apparatenpallen die aan paar aan de modulaire kaartkooi worden aangepast en houden elk van de één of meerdere elektronische kringskaarten in direct fysiek en thermisch contact met één van de één of meerdere steunleden. De steunleden verstrekken een geïsoleerde weg van de hittedissipatie voor hitte, die door elk van de één of meerdere elektronische kringskaarten wordt veroorzaakt, die uit de bijlage moeten worden verwijderd.

 
Web www.patentalert.com

< Method for identifying optical contrast enhancing agents

< Magnetic resonance apparatus having a gradient coil system with stiffening elements

> Wireless event-recording device with identification codes

> Electromagnetic transponder with a frequency detuning

~ 00166