Quick mounting clip system for hanging decorations and Christmas lights

   
   

Apparatus for deploying decorative wiring upon elevated locations. The apparatus, packaged in kit form, utilizes a pole for installing wiring from a stable ground position. An installation nut screws unto the pole for manipulating accessory tools that deploy the clips and wiring. The nut comprises captivating slots to which a clip controller and wire tool are alternately coupled. A prong projecting from the controller forcibly engages the wiring clips. After clip installation, wires are installed with the wire tool's arms. The controller and wire tool both comprise flexible legs fitted within the nut slots that are snap-fitted by detents. Each clip comprises a baseplate, and an outwardly angled cradle for holding wiring. The gutter clip has a projecting latch terminating in a gutter-engaging barb. The adhesively-backed clip is press fitted to the target. A control region formed between the cradle and the baseplate of each clip receives the controller prong.

Apparaten om decoratieve bedrading op opgeheven plaatsen op te stellen. Het apparaat, dat in uitrustingsvorm wordt verpakt, gebruikt een pool voor het installeren van bedrading van een stabiele grondpositie. Een de schroevenunto van de installatienoot de pool voor het manipuleren van bijkomende hulpmiddelen die de klemmen en de bedrading opstellen. De noot bestaat fascinatie uit groeven waaraan een van de klemcontrolemechanisme en draad hulpmiddel afwisselend wordt gekoppeld. Een riek die van het controlemechanisme ontwerpt neemt zeer sterk de bedradingsklemmen in dienst. Na kleminstallatie, zijn de draden geïnstalleerd met de wapens van het draadhulpmiddel. Het controlemechanisme en draadhulpmiddel allebei bestaat uit flexibele benen die binnen de nootgroeven worden gepast die door klinken worden onverwacht-gepast. Elke klem bestaat uit een grondplaat, en uit een klaarblijkelijk hoekige wieg voor holding bedrading. De gootklem heeft een het ontwerpen klink die in een goot-in dienst nemende weerhaak eindigt. De adhesively-gesteunde klem is pers die aan het doel wordt gepast. Een controlegebied dat tussen de wieg en de grondplaat van elke klem wordt gevormd ontvangt de controlemechanismeriek.

 
Web www.patentalert.com

< Swashplate holddown and adjustable centering mechanism

< Folding blade cylinder of a folding machine

> Bike carrier

> Device for locating and attaching fabric to receiving furnishing, furniture and seat structures

~ 00148