Disclosed is a spark plug 100 with a built-in resistor comprises an insulator 2 having an axially extending passing-through-hole 6, a terminal metal fitting 13 fixed within the passing-through-hole 6 at an end thereof, a center electrode 3 fixed within the same passing-through-hole at the other end thereof and a resistor 15 provided between the terminal metal fitting 13 and the center electrode 3 within the passing-through-hole 6. A surface layer region including the surface of the center electrode 3 which is exposed to the resistor 15 is a metallic layer 30 formed of a metal based on at least one of Zn, Sn, Pb, Rh, Pd, Pt, Cu, Au, Sb and Ag or a Ni alloy containing at least one of B and P, so that the center electrode 3 is provided in direct contact with the resistor 15 on the surface of the metallic layer 30.

Onthuld wordt een vonkenstop 100 met een ingebouwde weerstand bestaat uit een isolatie 2 die een axiaal uitbreidend over:gaan-door-gat 6, een eindmetaal 13 daarvan vast binnen over:gaan-door-gat 6 op een eind passen, een centrumelektrode 3 aan de andere kant daarvan vast binnen het zelfde over:gaan-door-gat en een weerstand 15 die tussen het eindmetaal wordt verstrekt heeft die 13 passen en centrumelektrode 3 die binnen over:gaan-door-gat 6. Een gebied van de oppervlaktelaag met inbegrip van de oppervlakte van centrumelektrode 3 die aan weerstand 15 wordt blootgesteld is een metaallaag 30 die van een metaal wordt gevormd dat op minstens één van Zn, Sn, Pb, Relatieve vochtigheid, Pd, PT, Cu, Au, Sb en Ag of een legering die van Ni wordt gebaseerd minstens één van B en P bevat, zodat centrumelektrode 3 in direct contact met weerstand 15 op de oppervlakte van metaallaag 30 wordt verstrekt.

 
Web www.patentalert.com

< Solid state radiation detector with enhanced life duration

< Low density, tensile stress reducing material for STI trench fill

> Organic luminescent element

> Projection optical system, production method thereof, and projection exposure apparatus using it

~ 00076