The invention concerns a pharmaceutical composition for treating or preventing C hepatitis (HCV), induced infections, which in a preferred embodiment, comprises a main active principle, (i) a fusion polypeptide, including the HCV capsid polypeptide (C191) and polypeptide coat (E1) and in which at least one cleavage site 173/174 and 191/192 has been made inoperative by mutation; (ii) an equimolar mixture of the C191 polypeptide of which the cleavage site 173/174 has been made inoperative and of the E1 polypeptide (mixture equivalent to the fusion polypeptide); or (iii) a DNA molecule coding for this fusion polypeptide. Products (i) to (iii) are characterized in that the C191 element is incapable of regulating the functioning of the genes, in particular of causing them to interact. Such a composition can also include any form equivalent to the products described above.

De uitvinding betreft een farmaceutische samenstelling voor het behandelen van of het verhinderen van de hepatitis van C (HCV), veroorzaakte besmettingen, die in een aangewezen belichaming, uit een hoofd actief principe, (i) een fusiepolypeptide, met inbegrip van het capsid polypeptide HCV (C191) en polypeptidelaag (E1) bestaat en waarin minstens één splijtenplaats 173/174 en 191/192 door verandering niet functionerend is gemaakt; (ii) een equimolar mengsel van het C191 polypeptide waarvan splijtenplaats 173/174 en van het E1 polypeptide niet functionerend is gemaakt (mengsel gelijkwaardig aan het fusiepolypeptide); of (iii) een de moleculecodage van DNA voor dit fusiepolypeptide. De producten (i) aan (iii) worden gekenmerkt in die zin dat het C191 element onbekwaam is om het functioneren van de genen, te regelen in het bijzonder van het veroorzaken van hen om op elkaar in te werken. Een dergelijke samenstelling kan om het even welke vorm ook omvatten gelijkwaardig aan de hierboven beschreven producten.

 
Web www.patentalert.com

< Sialidase localized in plasma membrane DNA coding for the same

< Compositions and methods for wound healing

> Crystallizable farnesyl protein transferase compositions, crystals thereby obtained, and methods for use

> Synthetic HIV-2 envelope genes containing modifications that lead to optimized expression in bacteria

~ 00065