A distinct cultivar of Magnolia plant named `Southern Charm`, characterized by its compact, upright, narrow pyramidal, and uniform plant habit; freely-branching habit; upright lateral branch orientation; dark green leaves; and rapid growth rate.

Een verschillende cultivar van Magnolia installatie genoemde ` Zuidelijke Charm`, die door zijn compacte, rechte, smalle pyramidal, en eenvormige installatiegewoonte wordt gekenmerkt; vrij-zichvertakt gewoonte; rechte zijtakrichtlijn; donkergroene bladeren; en snel groeipercentage.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Forsythia plant named `Courdijau`

> Phalaenopsis plant named `Artemisa`

> (none)

~ 00046