A horizontal open drive scroll machine has a lubrication removal system located with the suction inlet of the scroll machine's outer housing. The lubrication removal system includes a funnel which directs the incoming working fluid to a position radially inward from the suction inlet defined by the scrolls. A fine mesh screen is located within the suction inlet of the housing to further aid in the removal of the lubricant from the working fluid being returned to the suction pressure chamber of the scroll machine.

Een horizontale open machine van de aandrijvingsrol heeft een systeem van de smeringsverwijdering dat met de zuigingsinham wordt gevestigd van de buitenhuisvesting van de rolmachine. Het systeem van de smeringsverwijdering omvat een trechter die binnenwaarts de inkomende werkende vloeistof in een positie radiaal van de zuigingsinham leidt die door de rollen wordt bepaald. Het fijn netwerkscherm wordt gevestigd binnen de zuigingsinham van de huisvesting aan verdere hulp in de verwijdering van het smeermiddel van de werkende vloeistof die op de kamer van de zuigingsdruk van de rolmachine is teruggekomen.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Outdoor condensing unit

> Shared library optimization for heterogeneous programs

> (none)

~ 00046