A method and system for providing service activation capability from Service Providers to end-customers in a global Iridium type telecommunications system. The inventive method includes the steps of utilizing a browser to download a program and executing the program to provide for service provisioning. In the illustrative embodiment, the browser is a Web browser, the program is a Java application and the inventive method further includes the steps of providing service activation, suspension, reactivation and deactivation. Telephony services are provisioned along with paging and roaming. Capcode generation, allocation and ordering are also supported along with tracking and maintenance of capcode status.

Een methode en een systeem om het vermogen van de de dienstactivering van Dienstverleners aan eind-klanten in een globaal het type van Iridium te verstrekken telecommunicatiesysteem. De vindingrijke methode omvat de stappen van het gebruiken van browser om een programma te downloaden en het uitvoeren van het programma om de dienstlevering te voorzien. In de illustratieve belichaming, is browser browser van het Web, is het programma een toepassing van Java en de vindingrijke methode omvat verder de stappen van het verstrekken van de dienstactivering, opschorting, reactivering en deactivering. De diensten van de telefonie zijn provisioned samen met het pagineren en het zwerven. De generatie, worden de toewijzing en het opdracht geven tot van Capcode ook gesteund samen met het volgen en behoud van capcodestatus.

 
Web www.patentalert.com

< Method for pest management and crop certification utilizing network accessible database

< Process pair protection for complex applications

> Associative type computers

> System, method, and computer program product for uninstalling computer software

~ 00038