A parallel processor of a distributed sample scrambler of cell-based physical layer of ISDN(Integrated Service Digital Network) used in a 16-bit mode of utopia interface is disclosed. The parallel processor employs a simple logic to process a predetermined bit of pseudo random binary bit stream in parallel, discriminating the cell boundary of the IDSN easily and reliably. The parallel processor comprises a first pseudo random bit stream production block for producing a first pseudo random binary bit stream within a word parallel clock according to a predetermined byte of an ATM(Asynchronous Transfer Mode) cell applied from an external; a second pseudo random bit stream production block for producing a second pseudo random binary bit stream within a word parallel clock according to the predetermined byte of the ATM cell; and a selector for selectively producing one of the first and the second pseudo random binary bit streams according to an external signal.

Een parallelle bewerker van een verdeelde steekproefvervormer van wordt op cel-gebaseerde fysieke laag van het Digitale Netwerk van de Dienst ISDN(Integrated) dat op een wijze met 16 bits van utopie interface wordt gebruikt onthuld. De parallelle bewerker wendt een eenvoudige logica aan om tegelijkertijd een vooraf bepaald beetje van pseudo willekeurige binaire bitstroomparallel te verwerken, die de celgrens van IDSN betrouwbaar onderscheidt gemakkelijk en. De parallelle bewerker bestaat uit een eerste pseudo willekeurig blok van de bitstroomproductie voor het produceren van een eerste pseudo willekeurige binaire bitstroom binnen een woord de parallelle klok volgens een vooraf bepaalde byte van een cel van de Wijze van de Overdracht ATM(Asynchronous) vanaf extern toepaste; een tweede pseudo willekeurig blok van de bitstroomproductie voor het produceren van een tweede pseudo willekeurige binaire bitstroom binnen een woord parallelle klok volgens de vooraf bepaalde byte van de cel van ATM; en een selecteur voor selectief het produceren van één van de eerste en de tweede pseudo willekeurige binaire bitstromen volgens een extern signaal.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Data transformation apparatus and data transformation method

> Document security system and method

> (none)

~ 00038