An analyzer and practice aid primarily for determining a ball pitcher's or hitter's stride angle and stride length. The analyzer is comprised of a ground or floor mat with a grid imprinted on it, the grid havings a reference point from which reference lines extend forwardly and outwardly at predetermined angles toward a target, such as the home plate. The grid also includes lines that intersect the reference lines for easy measurement of the distance from the reference point toward the target. The mat may also include means behind the reference point for mounting an adjustable pitching rubber. The analyzer can also be used for batting practice and in training for improvement in other sports such as golf for determining a proper stance.

Een analysator en praktijkhulp hoofdzakelijk voor het bepalen van hoek van de van de balwaterkruik of hitter pas en paslengte. De analysator wordt van een grond of vloermat met een net samengesteld dat op het wordt gestempeld, het net dat een verwijzingspunt heeft waarvan de verwijzingslijnen zich op termijn en klaarblijkelijk bij vooraf bepaalde hoeken naar een doel, zoals de huisplaat uitbreiden. Het net omvat ook lijnen die de verwijzingslijnen voor gemakkelijke meting van de afstand van de verwijzing richten op het doel snijden. De mat kan middelen achter het verwijzingspunt ook omvatten voor het opzetten van een regelbaar het werpen rubber. De analysator kan ook voor het slaan praktijk en in opleiding voor verbetering in andere sporten zoals golf worden gebruikt voor het bepalen van een juiste houding.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Magnetically coupled toy apparatus

> Computer-assisted education

> (none)

~ 00035