Disclosed is use of nonsteroidal anti-estrogen compounds such as toremifene citrate as active ingredient for treating autoimmune diseases.

Onthuld wordt het gebruik van nonsteroidal anti-oestrogeensamenstellingen zoals toremifenecitraat als actief ingrediƫnt voor het behandelen van auto-immune ziekten.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< System and method for a precompiled database for biomolecular sequence information

> Fluid emulsified shortening composition

> (none)

~ 00035