Pilot signal transmission in a multi-transmit antenna wireless communication system

   
   

Pilot signals transmitted by different antennas in a wireless communication system using multiple transmit antennas are distinguished using different codes. In one embodiment, each of two antennas simultaneously transmit a time slot's worth of data while time division multiplexing a pilot signal with the data. The pilot signal from the first antenna is encoded with a first code such as a Walsh code and the pilot signal from the second antenna is encoded with a different code such as a different Walsh code. The different codes enable a receiver to distinguish the pilot signals when they are received to enable coherent detection of signals transmitted by both of the antennas.

De proef signalen die door verschillende antennes in een draadloos communicatie systeem worden overgebracht dat veelvoud gebruikt brengen antennes over worden onderscheiden gebruikend verschillende codes. In één belichaming, brengt elk van twee antennes gelijktijdig de waarde van een tijdgroef van gegevens over terwijl tijdsverdeling die een proefsignaal met de gegevens simultaan overseint. Het proefsignaal van de eerste antenne wordt gecodeerd met een eerste code zoals een code Walsh en het proefsignaal van de tweede antenne wordt gecodeerd met een verschillende code zoals een verschillende code Walsh. De verschillende codes laten een ontvanger toe om de proefsignalen te onderscheiden wanneer zij worden ontvangen om coherente opsporing van signalen toe te laten die door allebei van de antennes worden overgebracht.

 
Web www.patentalert.com

< Method and equipment for supporting mobility in a telecommunication system

< Telephone call messaging device

> System and method for performing messaging services using a data communications channel in a data network telephone system

> Hierarchical mobile ad-hoc network and methods for performing reactive routing therein using dynamic source routing (DSR)

~ 00168