System and method for providing traffic information using operational data of a wireless network

   
   

Providing traffic information by using operational data developed by a wireless communication network to generate traffic information. Location information from the network can be combined with computerized street maps to measure the time it takes to get from one geographic area to another. By aggregating and analyzing anonymous data from thousands of devices, the present invention is able to determine real-time and historical travel times and velocities between cities, intersections and along specific routes.

Verstrekkend verkeersinformatie door operationele gegevens te gebruiken die door een draadloos communicatienetwerk worden ontwikkeld om verkeersinformatie te produceren. De informatie van de plaats van het netwerk kan met geautomatiseerde straatkaarten worden gecombineerd om de tijd te meten het om van één geografisch gebied aan een andere neemt te krijgen. Door anonieme gegevens van duizenden apparaten bijeen te voegen en te analyseren, kan de onderhavige uitvinding reistijden en snelheden in real time en historische tussen steden, kruisingen en langs specifieke routes bepalen.

 
Web www.patentalert.com

< Portable high speed internet access device with encryption

< System and method for transporting a compressed video and data bit stream over a communication channel

> Method and system for determining parameters inside a subterranean formation using data sensors and a wireless ad hoc network

> Method and system for limiting quality of service of data transmission

~ 00154