The present invention provides a denatured albumin lamina, useful for repairing lesions on solid visceral organs. The lamina comprises human serum albumin, formed into a thin, pliant sheet and denatured. The denatured lamina can be sterilized and stored until used. As well, it can be impregnated with a variety of bioagents. A method for repairing a lesion on a solid visceral organ includes applying an energy-absorbing proteinaceous material to a lesion site on the solid visceral organ lesion; irradiating the proteinaceous material with energy sufficient to fuse the energy-absorbing material at least partially to the lesion site; applying a biocompatible denatured albumin lamina onto the proteinaceous material on the lesion site; and irradiating the biocompatible albumin lamina and the proteinaceous material with energy sufficient to fuse the biocompatible albumin lamina to the proteinaceous material and/or the lesion site. A laser solder can be deployed beneath the lamina to aid in welding it to the organ surface using laser light energy.

De onderhavige uitvinding verstrekt een gedenatureerde albuminedunne laag, nuttig om letsels op stevige diepgewortelde organen te herstellen. De dunne laag bestaat uit menselijke die in een dun, pliant blad wordt gevormd en gedenatureerde serumalbumine. De gedenatureerde dunne laag kan tot gebruikt worden gesteriliseerd en worden opgeslagen. Eveneens, kan het met een verscheidenheid van bioagents worden doordrongen. Een methode om een letsel op een stevig diepgeworteld orgaan te herstellen omvat het toepassen van een energieabsorberend proteinaceous materiaal op een letselplaats op het stevige diepgewortelde orgaanletsel; bestralend het proteinaceous materiaal met energie voldoende om het energieabsorberende materiaal aan de letselplaats minstens gedeeltelijk te smelten; het toepassen van een biocompatibele gedenatureerde albuminedunne laag op het proteinaceous materiaal op de letselplaats; en bestralend de biocompatibele albuminedunne laag en het proteinaceous materiaal met energie voldoende om de biocompatibele albuminedunne laag aan het proteinaceous materiaal en/of de letselplaats te smelten. Een lasersoldeersel kan onder de dunne laag aan hulp worden opgesteld in het lassen van het aan de orgaanoppervlakte gebruikend laser lichte energie.

 
Web www.patentalert.com

< Tissue maintenance system that applies rhythmic pulses of pressure

< Cell seeding of ceramic compositions

> Compositions and systems for forming high strength medical sealants, and associated methods of preparation and use

> Mx-1 conditionally immortalized cells

~ 00097