An improved structure of a communication line connecting box comprises a first case, a second case, a spacer, a curled reed, and a conductive wire. The first case is installed with a plurality of check bodies, the second case is installed with a plurality of wedge shape grooves. The first case is combined with the second case. The wedge shape grooves and the check bodies are formed as a check structure. The spacer is pivotally arranged between the first case and the second case. The curled reed is arranged between the spacer and the second case. The curled reed has an inner hook and an outer hook which are connected to the spacer and the second case, respectively. The conductive wire is disposed between the spacer and the first case. The conductive wire is positioned on one side of the spacer. Two ends of the conductive wire penetrated out of the first case and the second case. Two ends of the conductive wire are connected to respective connector. Thereby, an improved structure of a communication line connecting box with a simple structure is formed, which can be assembled easily.

Een betere structuur van een communicatielijn verbindend vakje bestaat uit een eerste geval, uit een tweede geval, uit een verbindingsstuk, uit een gekruld riet, en uit een geleidende draad. Het eerste geval is geïnstalleerd met een meerderheid van controleorganismen, is het tweede geval geïnstalleerd met een meerderheid van de groeven van de wigvorm. Het eerste geval wordt gecombineerd met het tweede geval. De groeven van de wigvorm en de controleorganismen worden gevormd als controlestructuur. Het verbindingsstuk wordt van groot belang geschikt tussen het eerste geval en het tweede geval. Het gekrulde riet wordt geschikt tussen het verbindingsstuk en het tweede geval. Het gekrulde riet heeft een binnenhaak en een buitenhaak die met het verbindingsstuk en het tweede geval, respectievelijk worden verbonden. De geleidende draad wordt geschikt tussen het verbindingsstuk en het eerste geval. De geleidende draad wordt geplaatst aan één kant van het verbindingsstuk. Twee einden van de geleidende draad doordrongen uit het eerste geval en het tweede geval. Twee einden van de geleidende draad worden verbonden met respectieve schakelaar. Daardoor, wordt een betere structuur van een communicatielijn verbindend vakje met een eenvoudige structuur gevormd, die kan gemakkelijk worden geassembleerd.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Handset cable reel

> Communication earpiece without impulse and high frequency noise

> (none)

~ 00013