An aircraft carrier is provided with an airflow deflector such as flap 26, an inflatable flap 26 or an airjet curtain such that air passing along the flight deck is provided with an upward component of velocity, thereby to provide an upwash in the airwake behind the aircraft carrier. The upwash persists for a reasonable length downstream of the aircraft carrier and means that, for a given spatial attitude, the angle of attack of the aircraft relative to the airstream is increased. This means that the aircraft may be flown at a reasonably high angle of attack to the airstream on a landing approach without sacrificing the pilot's view of the deck. In addition, the increased angle of attack may be used to facilitate a flare maneuver.

Een vliegdekschip wordt voorzien van een luchtstroomdeflector zoals klep 26, een opblaasbare klep 26 of een airjetgordijn dusdanig dat de lucht die langs het vluchtdek overgaat van een stijgende component van snelheid, daardoor wordt voorzien om een upwash in airwake achter het vliegdekschip te verstrekken. Upwash duurt stroomafwaarts voor een redelijke lengte van het vliegdekschip voort en betekent dat, voor een bepaalde ruimtehouding, de hoek van aanval van de vliegtuigen met betrekking tot de luchtstroom wordt verhoogd. Dit betekent dat de vliegtuigen bij een redelijk hoge hoek van aanval aan de luchtstroom op een het landen benadering kunnen worden gevlogen zonder de mening van de loods van het dek te offeren. Bovendien kan de verhoogde hoek van aanval worden gebruikt om een gloedmanoeuvre te vergemakkelijken.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Umbilical constraint mechanism

> Rotational jet-drive bow thruster for a marine propulsion system

> (none)

~ 00013