Improvements to self-replicating duplex forms are disclosed. Generally, a single sheet of paper is divided into original and copy panels by fold line, and carbonless coatings are applied to the panels so that information entered on the two, front and back surfaces of the original panel are reproduced on the two surfaces of the copy panel. An endorsable carbonless CB coating is applied to the original panel, either at the mill or on-press. A carbonless CF coating is applied to the copy panel so that the coated copy panel is substantially the same thickness as the coated original panel. Specific areas for filling out information on the original panel are offset, from front-to-back, and methods of checking this offset are disclosed.

De verbeteringen aan zelf-herhaalt duplexvormen worden onthuld. Over het algemeen, wordt één enkel blad van document verdeeld in originele en exemplaarpanelen door vouwenlijn, en de deklagen zonder koolstof worden toegepast op de panelen zodat ingegane de informatie over twee, de voor en achteroppervlakten van het originele paneel op de twee oppervlakten van het exemplaarpaneel worden gereproduceerd. Een endosseerbare CB deklaag wordt zonder koolstof toegepast op het originele paneel, of bij de molen of de op-pers. Een deklaag zonder koolstof van het CF wordt toegepast op het exemplaarpaneel zodat het met een laag bedekte exemplaarpaneel wezenlijk de zelfde dikte zoals het met een laag bedekte originele paneel is. De specifieke gebieden voor het invullen van informatie over het originele paneel worden gecompenseerd, van voor-aan-rug, en de methodes om deze compensatie worden te controleren onthuld.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Method and ticket for game of chance

> Non-Julian calendar for aiding a child in determining daily intervals preceding a date of significance

> (none)

~ 00013