A mobile satellite system including a satellite communication switching office and network system having a satellite antenna for receiving and transmitting a satellite message via a satellite to and from a mobile earth station including a mobile communication system, a satellite interface system, a central controller receiving and transmitting the satellite message from the mobile earth station to and from the satellite communication switching office via the satellite and the satellite interface system. The mobile communication system includes a user interface system providing a user interface through which a user has access to services supported by the mobile satellite system and an antenna system which provides an interface between the mobile communication system and the mobile satellite system via the satellite interface system. The antenna system receives a first satellite message from the satellite and transmits a second satellite message to the satellite. The mobile satellite system is responsively connected to the mobile communication system. The mobile satellite system comprises a network operations center (NOC) which manages and controls the resources of the satellite network system and conducts the administrative functions associated with the management of the satellite network system. The NOC communicates with the various internal and external entities via a control network. A network communications controller (NCC) manages the allocation of circuits between the mobile communication system and the satellite switching office for supporting communications. Available circuits are held in circuit pools managed by at least one Group Controller (GC) in the NCC, the NCC communicating with the NOC via said control network. The GC includes components which control call setup and monitoring, management of satellite resources during call setup and cleardown, database management, call record management, congestion control, generation of performance and traffic statistics, and periodic performance verification testing.

Een mobiel satellietsysteem met inbegrip van een het bureau en het netwerksysteem dat van de satellietcommunicatieomschakeling een satellietantenne voor het ontvangen heeft en een satellietbericht via een satelliet overbrengt aan en van een mobiel grondstation met inbegrip van een mobiel communicatiemiddel systeem, een satellietinterfacesysteem dat, een centraal controlemechanisme en het satellietbericht van het mobiele grondstation ontvangt overbrengt aan en van het bureau van de satellietcommunicatieomschakeling via de satelliet en het satellietinterfacesysteem. Het mobiel communicatiemiddel systeem omvat een gebruikersinterfacesysteem dat een gebruikersinterface verstrekt waardoor een gebruiker toegang tot de diensten heeft die door het mobiele satellietsysteem en een antennesysteem worden gesteund dat een interface tussen het mobiel communicatiemiddel systeem en het mobiele satellietsysteem via het satellietinterfacesysteem verstrekt. Het antennesysteem ontvangt een eerste satellietbericht van de satelliet en brengt een tweede satellietbericht aan de satelliet over. Het mobiele satellietsysteem wordt responsively aangesloten aan het mobiel communicatiemiddel systeem. Het mobiele satellietsysteem bestaat uit een centrum van netwerkverrichtingen (NOC) dat beheert en de middelen van het satellietnetwerksysteem controleert en de administratieve functies verbonden aan het beheer van het satellietnetwerksysteem leidt. NOC communiceert met de diverse interne en externe entiteiten via een controlenetwerk. Een netwerk communicatie controlemechanisme (NCC) beheert de toewijzing van kringen tussen het mobiel communicatiemiddel systeem en het satellietomschakelingsbureau voor het steunen van mededelingen. De beschikbare kringen worden in kringspools gehouden die door minstens één Controlemechanisme (GC) van de Groep in NCC worden geleid, NCC die met NOC via bovengenoemd controlenetwerk communiceert. GC omvat componenten die vraag opstelling en controle, beheer van satellietmiddelen tijdens vraagopstelling en cleardown, gegevensbestandbeheer, vraagarchiefbeheer, congestiecontrole, generatie van prestaties en verkeersstatistieken, en het periodieke prestatiescontrole testen controleren.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Golf ball with water immersion indicator

> Photoinitiators and applications therefor

> (none)

~ 00013