Methods and apparatuses are provided for inactivation of microorganisms in fluids or on surfaces. Preferably the fluids contain blood or blood products and comprise biologically active proteins. Preferred methods include the steps of adding an effective, non-toxic amount of an endogenous photosensitizer to a fluid and exposing the fluid to photoradiation sufficient to activate the endogenous photosensitizer whereby microorganisms are inactivated. Other fluids, including juices, water and the like, may also be decontaminated by these methods as may surfaces of foods, animal carcasses, wounds, food preparation surfaces and bathing and washing vessel surfaces. Alloxazines and K- and L-vitamins are among the preferred photosensitizers. Systems and apparatuses for flow-through and batch processes are also provided for decontamination of such fluids using photosensitizers.

De methodes en de apparaten worden verstrekt voor inactivering van micro-organismen in vloeistoffen of op oppervlakten. Bij voorkeur bevatten de vloeistoffen bloed of bloedproducten en bestaan biologisch uit actieve prote├»nen. De aangewezen methodes omvatten de stappen van het toevoegen van een effici├źnte, niet-toxische hoeveelheid endogene photosensitizer aan een vloeistof en het blootstellen van de vloeistof aan photoradiation voldoende om endogene photosensitizer te activeren waardoor de micro-organismen buiten werking worden gesteld. Andere vloeistoffen, met inbegrip van sappen, water en dergelijke, kunnen ook door deze methodes worden ontsmet zoals de oppervlakten van voedsel, dierlijke karkassen, wonden, de oppervlakten van de voedselvoorbereiding en het baden en het wassen schipoppervlakten kunnen. Alloxazines en K - en de l-Vitaminen zijn onder aangewezen photosensitizers. De systemen en de apparaten voor stroom-door en de partijprocessen worden ook verstrekt voor ontsmetting van dergelijke vloeistoffen gebruikend photosensitizers.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Apparatus and method for tablet fabrication

> Methods of aseptically transporting bulk quantities of sterile products

> (none)

~ 00013