The present invention relates to a newly identified family of protein serine/threonine kinases which phosphorylate microtubule-associated protein 2 (MAP2). It is based, in part, on the cloning and characterization of novel MAP2 kinases designated extracellular signal-regulated kinase 1, 2, and 3 (ERK1, ERK2, ERK3) which are expressed in the central nervous system, and on the identification of another ERK family member, ERK4, with antisera. The present invention provides for recombinant nucleic acid molecules and proteins representing members of the MAP2 kinase family, and also for microorganisms, transgenic animals, and cell lines comprising recombinant MAP2 kinase molecules. In additional embodiments of the invention, the present invention provides for methods for assaying cellular factor activity, including, but not limited to, nerve growth factor activity, in which the activation of MAP2 kinase serves as an indicator of cellular factor activity. These methods may be extremely useful in screening compounds for the presence of a desired cellular factor activity. In specific embodiments, compounds which may be useful in the treatment of Alzheimer's disease, peripheral neuropathies, and diabetes may be identified using the methods of the invention.

De onderhavige uitvinding heeft op een onlangs geïdentificeerde familie van eiwitserine/threonine kinasen betrekking die phosphorylate microtubule-geassocieerde proteïne 2 (MAP2). Het is gebaseerd, voor een deel, op het klonen en de karakterisering van nieuwe MAP2 kinasen aangewezen extracellulair signaal-geregeld kinase 1..2, en 3 (ERK1, ERK2, ERK3) die in het centrale zenuwstelsel, en op de identificatie van een ander ERK familielid, ERK4, met antiserums worden uitgedrukt. De onderhavige uitvinding voorziet recombinante nucleic zuurmolecules en proteïnen die leden van de MAP2 kinasefamilie vertegenwoordigen, en ook micro-organismen, transgenic dieren, en cellijnen bestaand uit recombinante MAP2 kinasemolecules. In extra belichamingen van de uitvinding, voorziet de onderhavige uitvinding methodes voor het analyseren cellulaire factorenactiviteit, met inbegrip van, maar beperkt niet tot, de factorenactiviteit van de zenuwgroei, waarin de activering van MAP2 kinase als indicator van cellulaire factorenactiviteit dient. Deze methodes kunnen in onderzoekssamenstellingen voor de aanwezigheid van een gewenste cellulaire factorenactiviteit uiterst nuttig zijn. In specifieke belichamingen, kunnen de samenstellingen die in de behandeling van de ziekte van Alzheimer nuttig kunnen zijn, randneuropathies, en de diabetes worden geïdentificeerd gebruikend de methodes van de uitvinding.

 
Web www.patentalert.com

< (none)

< Anti-PAH monoclonal antibodies and cell lines producing the same

> Receptor on the surface of activated t-cells: act-4

> (none)

~ 00013